ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
วัน เดือน ปีเกิด
ส่วนสูง (ซ.ม.)
น้ำหนัก (ก.ก.)
โรงเรียน
ระดับชั้น
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
Acadamy ที่เด็กสังกัด
โค้ชที่เด็กสังกัด
ตำแหน่งที่เล่น
ขนาดเสื้อ
สนามคัดเลือก (เลือกได้สูงสุด 3 สนาม)
ประสบการณ์การเล่นฟุตบอล
แนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร คลิกเพื่อแนบไฟล์ นามสกุล .jpg .png .pdf เท่านั้น
ทราบข้อมูลโครงการจาก
กรุณาระบุ
ข้อมูลผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
อาชีพ
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
บ้านเลขที่/ซอย/ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์


คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เยาวชนไทยที่เกิดในปี พ.ศ.2550-2551 ที่มีใจรัก และมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล
  • เพศชาย
วิธีการสมัครผ่านระบบ Online
  • เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะปิดรับสมัครผ่านระบบภายใน 24.00 น. ของวันพฤหัสบดีก่อนการคัดเลือกแต่ละจังหวัด สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันยังคงสามารถมาสมัครได้ที่หน้าสนามจนถึงเวลา 10.00 น.
  • กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครในระบบให้ครบถ้วน
  • แนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
  • ในวันคัดเลือก มารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง พร้อมเตรียมรหัสอ้างอิงที่ได้หลังจากการกรอกใบสมัคร หรือแสดงบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตนที่หน้าจุดคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 8.00 - 10.00 น.

กรอกใบสมัคร
กรณีที่เคยสมัครแล้ว คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัคร